Klinikinės diagnostikos laboratorija

Telefonas (8 5) 269 59 35
L. e. p. skyriaus vedėja - Renalda Cimoš
Vyresnioji biomedicinos technologė - Regina Černienė
Klinikinės diagnostikos laboratorija yra VšĮ “Vilniaus gimdymo namai” padalinys, kuris savo veikloje vadovaudamasis LR galiojančiais teisės aktais, LST EN ISO 15189:2013, LST EN ISO 9001:2015 standartais, teikia licencijuotas, Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, laboratorinės, patologijos diagnostikos ir radiologijos (rentgenodiagnostikos) paslaugas.
Padalinį sudaro Klinikinės biochemijos, hematologijos ir bendrosios citologijos laboratorija, patologijos diagnostikos laboratorija ir radiologijos kabinetas.
Klinikinės diagnostikos laboratorija naudojasi pažangiomis, šiuolaikiškomis bei saugiomis diagnostinėmis priemonėmis ir suteikia galimybę VšĮ “Vilniaus gimdymo namų“ stacionaro ir ambulatoriniams pacientams vienoje vietoje atlikti platų spektrą išsamių, reikiamų tyrimų, kurie leidžia nuodugniai įvertinti asmens sveikatos būklę, padėti diagnozuoti sveikatos sutrikimus, prognozuoti jų eigą, įvertinti gydymo efektyvumą, bei numatyti prevencines priemones. Pacientų patogumui, Klinikinėje diagnostikos laboratorijoje, vadovaujantis įstaigos nustatyta tvarka atliekami ir mokami laboratoriniai tyrimai.
Laboratorijoje dirba kvalifikuotas personalas, kuris nuolat atnaujina žinias, kelia kvalifikaciją moksliniuose renginiuose, mokymuose, yra Lietuvos laboratorinės medicinos, Lietuvos patologų, Lietuvos hematologų draugijų ir Lietuvos radiologų asociacijos nariai, yra atidus, atviras ir novatoriškas, ypatingą dėmesį skiria kokybiškoms laboratorinės, patologijos, radiologijos (rentgenodiagnostikos) paslaugoms, užsakovams, pacientams ir jų poreikiams.
Atnaujinta: 2022-09-26, 14:54:34