Projektai

„Energija tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Vilniaus gimdymo namai, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams““Projekto įgyvendinimo sutartis pasirašyta 2012 m. birželio 12 d.

VšĮ Vilniaus gimdymo namuose  įgyvendinamas Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje programos „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ projektas – „Energija tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Vilniaus gimdymo namai, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ (toliau – projektas).

Projekto įgyvendinimo sutartis pasirašyta 2012 m. birželio 12 d. ir visos projekto veiklos turi būti įgyvendintos iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.

Projektui „Energija tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Vilniaus gimdymo namai teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ įgyvendinti yra skirta 1.627.706,87 eurai (su papildomomis veiklomis). Vykdant projektą, įstaigos Akušerijos ir naujagimių korpuse jau įrengtos modernios šildymo bei vėdinimo sistemos, renovuotas šilumos punktas bei seni liuminescenciniai šviestuvai yra pakeisti moderniais, energija taupančiais LED šviestuvais. Šiuo metu, projekto dėka Vilniaus gimdymo namuose yra rengiamasi įrengti modernias, centralizuotas suspausto oro, vakuumo ir deguonies tiekimo sistemas bei renovuoti įstaigos elektros tiekimo sistemą. Tokiu būdu teikiant paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams yra užtikrinama jauki ir aukščiausius reikalavimus atitinkanti aplinka.

„Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas Lietuvoje“

Taip pat VšĮ Vilniaus gimdymo namai yra projekto „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas Lietuvoje“ (projekto vykdytojas - Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos) paramos gavėja. Įgyvendinus minėtą projektą yra nupirkta ir dar bus perkama daug naujos medicinos įrangos (pvz. : portatyvinis ultragarsinis aparatas su akušerijai tinkamais davikliais, portatyvinis ultragarsinis aparatas su naujagimių davikliais, narkozės aparatas suaugusiems, gyvybinių funkcijų monitoriais suaugusiems, šildomi naujagimio reanimacijos staleliai, kardiotokografai, gyvybinių funkcijų monitorius naujagimiui, universalios gimdymo lovos, naujagimio lovytės su šildymo įranga, naujagimio lovytė dvyniams ir kt.), kuri yra labai reikalinga, siekiant tobulinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams. Pažymėtina, kad pagal šį projektą jau atlikti būtinojo remonto darbai: pakeistos Akušerijos skyriaus durys ir renovuoti Akušerijos ir naujagimių korpuso šalto, karšto, cirkuliacinio ir gaisrinio vandentiekio magistraliniai vamzdynai (darbams atlikti skirta  109.783,36 eurai).

Akivaizdu, kad įgyvendinus minėtus projektus, pagerės paslaugų teikimo sąlygos VšĮ Vilniaus gimdymo namai pacientėms, naudą pajus ir pacienčių šeimos nariai bei įstaigos personalas.

2014 m. spalio 29 d. Vilniaus gimdymo namuose lankėsi Šveicarijos Konfederacijos parlamento devynių asmenų delegacija

2014 m. spalio 29 d. VšĮ Vilniaus gimdymo namuose lankėsi Šveicarijos Konfederacijos parlamento devynių asmenų delegacija kartu su LR finansų ministerijos viceministru, LR sveikatos apsaugos viceministru ir minėtų ministerijų atstovais. Šveicarijos parlamento delegacija apžiūrėjo vieną iš Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos įgyvendinimo vietų ir susipažino su minėtos programos veiklomis bei pasiektais rezultatais.

2015 m. gegužės 20 d. Vilniaus gimdymo namuose lankėsi Šveicarijos ekonomikos reikalų valstybės sekretoriato vadovės p. Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch vadovaujama delegacija

2015 m. gegužės 20 d. VšĮ Vilniaus gimdymo namuose lankėsi Šveicarijos ekonomikos reikalų valstybės sekretoriato vadovės p. Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch vadovaujama delegacija kartu su LR finansų ministerijos viceministru, LR sveikatos apsaugos viceministru ir minėtų ministerijų atstovais bei susipažino su pasiektais rezultatais.

http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/programos-ir-projektai/sveicarijos-paramos-programa
https://www.facebook.com/LietuvosIrSveicarijosBendradarbiavimoPrograma?ref=hl
https://www.youtube.com/channel/UC4ye0Bg33Z44IMai2jYfvVQ
Atnaujinta: 2021-12-27, 16:07:47