Privačių interesų deklaravimas

VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ 2021 m. gruodžio 28 d. direktoriaus įsakymas Nr. V-112 „Dėl sąrašo pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai, patvirtinimo

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS 

Privačių  interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių interesų konfliktų prevencijos priemonių viešajame sektoriuje, padedanti identifikuoti galimas viešųjų ir privačių interesų konflikto grėsmes ir laiku atlikti visas Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme numatytas prievoles:

Privačių interesų deklaracija pildoma ir teikiama Lietuvos respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme bei Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau-VTEK) patvirtintose Privačių interesų deklaracijos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklėse nustatyta tvarka elektroninėmis priemonėmis per Privačių interesų registrą (toliau - PINREG). Prie PINREG prisijungiama iš VTEK interneto tinklapio www.vtek.lt, nustatant deklaruojančio asmens tapatybę per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt):

  1.  VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas;
  2. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas;
  3. VTEK  2020 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr. KS-176 „Dėl privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“;
  4. Privačių interesų deklaravimo atmintinė.
  5. Korupcijos prevencijos įstatymas III skyrius "Personalo patikimumo užtikrinimas";
  6. Lietuvos Respublikos STT direktoriaus įsakymas .Atnaujinta: 2024-03-06, 15:01:35