Korupcijos prevencija

KĄ TURI ŽINOTI PACIENTAS? 

Pacientas turi žinoti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą (Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 225 straipsnis), prekybą poveikiu (BK 226 straipsnis), papirkimą (BK 227 straipsnis), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (BK 228 straipsnis), tarnybos pareigų neatlikimą (BK 229 straipsnis) ir kitas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje įvardytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=494678
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=436086 
Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse  nustatyta atsakomybė už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ darbuotojai yra susipažinę su LR SAM 2022 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-258 patvirtintu „Antikorupcinio elgesio kodeksu“ ir juo vadovaujasi.
Pastebėjus VšĮ Vilniaus gimdymo namuose vykdomą korupcijos pobūdžio nusikalstamą veiką, prašome kreiptis į
  • atsakingą asmenį už korupcijos prevenciją ir kontrolę - Lindą Širšinaitienę tel. nr.: 8 687 43 487,    el. paštas: linda.sirsinaitiene@vgn.lt;
  • administraciją (sekretoriatas) - tel. nr.: (8 5) 262 80 38.

VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ pasitikėjimo telefono numeris: (8 5) 262 80 38.
STT „Karštosios linijos“ telefono numeris (visą parą) (8 5) 266 3333, faks. (8 706) 63 307, el. paštas pranesk@stt.lt
Informuokite apie korupcijos atvejus anonimiškai skambindami nemokama antikorupcine LR SAM linija telefono numeriu: 8 800 66 004 (spausti 2) arba praneškite LR SAM el. paštu korupcija@sam.lt

Gerbiamos pacientės
Mūsų ligoninėje teikiamos akušerijos ir ginekologijos antrinio lygio medicininės paslaugos. Jeigu Jūs esate apdraustos privalomuoju sveikatos draudimu, už Jums suteiktas paslaugas sumoka teritorinės Ligonių kasos ir papildomai mokėti nereikia.
Mokamos paslaugos teikiamos pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymą Nr. 357. 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=84815&p_tr2=2
Naujausiais Eurobarometro tyrimų duomenimis, Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose yra mažosios korupcijos apraiškų ir 21% apsilankiusiųjų bando „atsidėkoti“ už paslaugas.
Mes skatiname visų pilietiškumą ir netoleranciją šiam reiškiniui ir Jūsų pasakytas „Ačiū!”yra geriausia padėka mūsų darbuotojams! 
Vilniaus gimdymo namų direktorė prof. dr. Kornelija Mačiulienė 

 

Direktoriaus kreipimasis dėl korupcijos apraiškų
VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ dalyvauja akcijoje „Geriausia padėka gydytojui - Jūsų šypsena!“, kurią rengia Lietuvos medicinos studentų asociacija, „Transparency International“ Lietuvos skyrius ir Europos teisininkų studentų asociacija.Atnaujinta: 2022-02-08, 11:00:36