Korupcijos prevencija

Įstaigos vadovo kreipimasis

Gerbiamos Vilniaus gimdymo namų pacientės,

Mūsų ligoninėje teikiamos akušerijos ir ginekologijos antrinio lygio medicininės paslaugos. Jeigu Jūs esate apdraustos privalomuoju sveikatos draudimu, už Jums suteiktas paslaugas sumoka teritorinės Ligonių kasos ir papildomai mokėti nereikia.
Mokamos paslaugos teikiamos pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymą Nr. 357. 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=84815&p_tr2=2
Mes skatiname visų pilietiškumą ir netoleranciją korupcijos apraiškoms, o Jūsų pasakytas „Ačiū!”yra geriausia padėka mūsų darbuotojams! 
Vilniaus gimdymo namų direktorius Bronius Žaliūnas

 

Naudingi antikorupciniai vaizdo įrašai
AčiūMedikams VIEŠAI, o ne slaptai! Korupciją sustabdyti galime tik visi kartu. 
Kviečiame gyventojus, sveikatos priežiūros įstaigų vadovus bei visą medikų bendruomenę susitelkti bendroms jėgoms spręsti šią problemą. Tarkime AčiūMedikams VIEŠAI, o ne slaptai!

 

Korupcija - nykstanti rūšis
 Neduok kyšio. Pranešk STT
Kartu mes galime užkirsti kelią korupcijai 
  
Kur pasireiškia KORUPCIJA? Kokios jos atsiradimo priežastys? I dalis 
 
Korupcijos pasekmės. Kokias grėsmes šis reiškinys sukelia visuomenei? II dalis 
 Atnaujinta: 2023-10-25, 11:20:20