Atviri duomenys

Informuojame, kad VšĮ "Vilniaus gimdymo namai" nesudaro atvirų duomenų rinkmenų ir nekaupia pakartotinio naudojimo sveikatos duomenų. Pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenys elektroniniu būdu perduodami į centrinę ESPBI informacinę sistemą.

Išsamiau su savo (paciento) elektronine sveikatos istorija galite susipažinti prisijungę prie portalo esveikata.lt.
Atnaujinta: 2023-06-09, 12:57:04