Kontaktai

Viešoji įstaiga
„VILNIAUS GIMDYMO NAMAI“
 Tyzenhauzų g. 18A, LT-02106 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Įstaigos kodas 124368392
Sekretoriato telefono numeris ir faksas
(8 5) 262 80 38
Elektroninis paštas
info@vgn.lt

 Atnaujinta: 2021-11-18, 14:03:09