Pacientui

PACIENTŲ DĖMESIUI
Atvykus į VGN dėvėkite nosį ir burną dengiančią veido kaukę.

Konsultacijai į Konsultacinį centrą priimami tik iš anksto užsirašę pacientai.
Informacija telefonu (8 5) 269 5463 arba 8 615 32096
Jus pakonsultuos ir, jei reikalinga, paskirs vizito laiką.

Pakeista Lydinčio asmens dalyvavimo gimdyme ir pacientų lankymo tvarka .

Pacientų lankymas ir siuntinių priėmimas nuo 11 val. iki 18 val. (Įėjimas Nr. 3)

Jūsų atsakingas elgesys mums suteikia galimybę Jums padėti.
Atnaujinta: 2022-12-21, 14:04:19

Galerija