Duomenų teikimas apie PSDF išlaidas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2013 m. liepos 22 d. įsakymuNr. V- 710
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo
Nr. V- 1386 redakcija)

Gerbiamas paciente,
mums rūpi, kad gavusieji sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvos gydymo įstaigose – šeimos sveikatos centruose, poliklinikose, ligoninėse, sanatorijose – būtų patenkinti ne tik jų kokybe. Svarbu ir tai, kad žmones pasiektų teisinga informacija apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšas, kurias ligonių kasos sumokėjo už jų sveikatos priežiūrą. PSDF biudžetas yra surenkamas iš visų privalomojo sveikatos draudimo mokesčio mokėtojų pinigų, todėl siekiame užtikrinti, kad šio biudžeto lėšos būtų naudojamos efektyviai, teisingai ir skaidriai.
Pranešame, kad Jūs turite galimybę tiksliai sužinoti, kiek iš PSDF biudžeto lėšų per kalendorinius metus buvo sumokėta už Jūsų sveikatos priežiūrą – Jums suteiktas gydymo paslaugas, išrašytus vaistus ir kt. Šiuos duomenis gydymo įstaigos registruoja informacinėje sistemoje, kurioje kaupiami duomenys apie visiems Lietuvos gyventojams PSDF lėšomis suteiktas paslaugas.
Šią informaciją galite gauti dviem būdais. Vienas būdas – kreiptis į teritorinę ligonių kasą (TLK) ar TLK atstovą savivaldybėje ir gauti specialias duomenų suvestines. Prireikus dėl šių duomenų gali kreiptis ir Jūsų atstovas. Visais atvejais reikia pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą, jei kreipiasi atstovas – ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Į TLK galima kreiptis ir raštu (į TLK atstovą savivaldybėje – tik asmeniškai, pačiam atvykus): šiuo atveju dokumentai turi būti notaro ar kitaip patvirtinti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Kitas būdas – internetu per Elektroninių valdžios vartų portalą (www.epaslaugos.lt) arba per elektroninės bankininkystės sistemas. Pirmiausia pasirenkama skiltis „Gyventojams“, vėliau – skiltis „Sveikatos apsauga“, galiausiai – „Duomenų apie suteiktas medicinines paslaugas ir išrašytų medikamentų apimtį peržiūra“. Čia galėsite rasti išsamesnės informacijos apie šalies gydymo įstaigose Jums suteiktas paslaugas, sužinoti, kiek ir už kokią pinigų sumą Jums buvo išrašyta vaistų ir medicinos pagalbos priemonių. Laikotarpis, kurio duomenys teikiami, negali būti ilgesnis kaip praėjusių penkerių metų nuo paciento kreipimosi dienos.
Mums svarbu, kad Jūsų gauta informacija būtų teisinga. Jei aptiktumėte neatitikimų, kviečiame netylėti, kreiptis pirmiausia į gydymo įstaigą, kurioje gydėtės, prireikus – ir į TLK.
Primename, kad informaciją apie privalomąjį sveikatos draudimą visi gyventojai gali gauti gyventojams skirtu bendruoju ligonių kasų telefono numeriu 8 700 88 888 ir el. pašto adresu [email protected].
Nuoširdžiai
Jūsų sveikatos partneris – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ______________________________________________________________________

 

 
Atnaujinta: 2022-01-12, 09:24:16