Akušerijos, ginekologijos, neonatologijos ir anesteziologijos paslaugos

Eil. Nr.
Paslaugos profilio pavadinimas
Paslaugos teikimo sąlygos
1
Akušerija I
Normalus gimdymas
2
Akušerija II
Patologinis gimdymas
3

Ginekologija II A
(kai neatlikta operacija )

 
 
Teikiamos Ginekologijos stacionarinės paslaugos atitinka LR SAM 2005-11-14 įsakymo Nr.V-870“Dėl ginekologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ reikalavimus .Paslaugos , teikiamos dėl sepsio po gimdymo (O85), kai neatliekama operacija , priskiriamos Ginekologija IIC ligų gydymo profiliui
4

Ginekologija II A (kai atlikta operacija)

5 

Ginekologija II B
(kai neatlikta operacija )

6
    

Ginekologija II B
(kai atlikta operacija)

7 

Ginekologija II C
(kai neatlikta operacija )

8
    

Ginekologija II C
(kai atlikta operacija)

9

Nėštumo patologija II A

Teikiamos Nėštumo patologijos paslaugos atitinka LR SAM  2000-11-09 įsakymo Nr.642 „Dėl Nėštumo patologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų „reikalavimus

10

Nėštumo patologija II B

11

Ginekologija I (nedetalizuotos paslaugos,kai neatlikta operacija

Teikiamos nedetalizuotos Ginekologijos ir Nėštumo patologijos paslaugos

12

Neonatologija IIA

Teikiamos paslaugos atitinka LR SAM 2004-04-30 įsakymo Nr.V-308 „Dėl Neonatologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų „reikalavimus

13

Neonatologija IIB

14

Pediatrija I

P39.3

Z37.2

Z37.5

Z38.1

Z38.2

Z38.4

Z38.5

15

Naujagimių intensyvioji terapija I

Teikiamos paslaugos atitinka LR SAM 2008-01-16 įsakymo Nr.V-31 „Dėl naujagimių intensyviosios terapijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų „reikalavimus

16

Reanimacija I-1

Teikiamos paslaugos atitinka LR SAM 2005-10-27 įsakymo Nr.V-827 „Dėl reanimacijos ir intensyvios terapijos paslaugų teikimo suaugusiems sąlygų ir tvarkos aprašų patvirtinimo“reikalavimus

18

Reanimacija I-1
(teikiama su Dienos chirurgijos paslaugomis)

19

Reanimacija I-2
(teikiama suaugusiems)

20

Reanimacija II (teikiama suaugusiems)

21

Sepsis

Teikiamos paslaugos atitinka LR SAM 2005-10-27 įsakymo Nr.V-820 „Dėl sepsio gydymo stacionarinių paslaugų teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų, bazinių kainų ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“reikalavimus

 

Dienos chirurgija I


Teikiamos Dienos chirurgijos paslaugos atitinka LR SAM 2008-01-17 įsakymo Nr.V-45 „Dėl SAM 2003-06-24 įsakymo Nr.V-371“Dėl dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų , šių paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“pakeitimo reikalavimus

 

Dienos chirurgija II

 

Dienos chirurgija III

 

Dienos chirurgija IV

 

Dienos chirurgija VI

 

Stacionarinė paslauga(apmokama Dienos chirurgijos I paslaugos kaina, I apmokėjimo grupė)Teikiamos Dienos chirurgijos paslaugos atitinka LR SAM 2008-01-17 įsakymo Nr.V-45 „Dėl SAM 2003-06-24 įsakymo Nr.V-371“Dėl dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų, šių paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo raikalavimus ir paslaugos teikimo trukmė viršija 48 valandas

 

Stacionarinė paslauga(apmokama Dienos chirurgijos II paslaugos kaina, II apmokėjimo grupė)

 

Stacionarinė paslauga(apmokama Dienos chirurgijos III paslaugos kaina, III apmokėjimo grupė)

 

Stacionarinė paslauga(apmokama Dienos chirurgijos IV paslaugos kaina, IV apmokėjimo grupė)

 

Stacionarinė paslauga(apmokama Dienos chirurgijos IV paslaugos kaina, IV apmokėjimo grupė) 
Atnaujinta: 2024-03-06, 13:57:55