Lankymo taisyklės

Esant ekstremaliai situacijai Lietuvoje pacientų lankymo taisyklės yra pakeistos.

II. PACIENTŲ LANKYMAS

12. Lankyti galima terminalinės sveikatos būklės pacientus ir nėščiąsias bei kitais išimtinais atvejais tik turint Galimybių pasą ir Skyriaus vedėjo išduotą leidimą (1 priedas). Nesant skyriaus vedėjo, leidimą gali suteikti budintis gydytojas.
13. Leidimas lankyti pacientą suteikiamas vienam registruotam lankytojui.
14. Už leidimų lankyti registravimą (2 priedas) atsakingas lankymo organizatorius.
15. Lankymo organizatorius nurodytus pacientus lankantiems matuoja kūno temperatūrą. Įleidžiami lankytojai neturintys peršalimo ligų požymių.
16. Lankytojų pareigos ir atsakomybės:
16.1. Pateikti teisingą informaciją apie (savi-) izoliacijos statusą, sveikatos būseną lankymo dieną;
16.2. Dėvėti pilnai nosį ir burną dengiančias asmenines apsaugos priemones (medicinines kaukes ar respiratorius), laikytis rankų higienos reikalavimų bei kitų medicinos personalo nurodymų;
16.3. lankytojai gali lankyti pacientus tik ASPĮ vadovo nustatytomis lankymo valandomis: 11-13 val. ir 17-19 val.;
16.4. lankymo trukmė – iki 15 min.;
16.5. palatoje esant lankytojui, visi esantys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius), jei įmanoma pagal paciento (-ų) sveikatos būklę.
17. Lankytojas turi teisę gauti informaciją apie leidimo lankyti pacientą suteikimo tvarką ir lankymo sąlygas telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis.
18. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-1568 nuostatomis.

(Išrašas iš „VšĮ „ Vilniaus gimdymo namai“ pacientų lydinčio asmens dalyvavimo gimdyme ir lankymo tvarkos, esant paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai visoje šalyje, patvirtintos direktoriaus 2021-11-30 įsakymu Nr. V-101)
PACIENTŲ LANKYMO TAISYKLĖS NE KARANTINO METU
VI. PACIENTŲ LANKYMO,
IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS
TVARKA

32. Lankyti Gimdymo namų pacientus leidžiama kasdien nuo 9.30 iki 20.00 val.
33. Lankymas organizuojamas per Gimdymo namų įėjimą Nr. 3.
34. Lankymo Gimdymo namuose organizavimą vykdo įstaigos lankymo organizatoriai. Skyriuose už lankymo tvarką atsakingas skyrių personalas.
35. Lankytojai privalo rūbinėje nusirengti striukes, paltus, kailinius.
36. Lankytojai į Nėštumo patologijos, Akušerijos ir Anesteziologijos – reanimacijos skyrius įleidžiami tik su antbačiais (bachilais), kuriuos galima įsigyti iš aparatų rūbinėje arba priėmimo kambaryje.
37. Atvykęs lankytojas Gimdymo namų lankymo organizatoriui turi pranešti kokį pacientą lanko ir laiku išvykti.
38. Lankytojai neturi sukelti nepatogumų kitiems lankytojams.
39. Į Naujagimių skyrių lankytojai įleidžiami tik suderinus su skyriaus personalu.
40. Į Anesteziologijos – reanimacijos skyrių lankytojai įleidžiami tik suderinus su skyriaus personalu.
41. Paciento slaugymui lankytojai gali pasilikti tik gydytojui leidus.
42. Lankytojams draudžiama:
42.1. šiukšlinti ir triukšmauti Gimdymo namų patalpose ir teritorijoje.
42.2. atvykti į Gimdymo namus neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotiniu bei psichotropiniu medžiagų.
42.3. rūkyti Gimdymo namų patalpose ir teritorijoje.
42.4. pacientams atnešti alkoholinių gėrimų, rūkalų, narkotinių, psichotropinių ir kitu psichiką veikiančių medžiagų.
43. Gimdymo namuose paskelbus karantiną, draudžiama lankyti pacientus.
44. Karantino metu lankytojai maisto produktus ir kitus pacientams skirtus daiktus gali palikti lankymo organizatoriui. Maisto produktai turi būti tvarkingai supakuoti ir tinkami vartoti, ant pakuotės turi būti užrašytas paciento vardas, pavardė ir palata.
45. Pacientai iš Gimdymo namų gali būti išrašomi:
45.1. visiškai pasveikę;
45.2. tęsti gydymą ambulatoriškai;
45.3. perkeliant gydytis į kitą gydymo įstaigą;
45.4. už Gimdymo namų Vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus.
46. Išrašant pacientą iš Gimdymo namų parengiami ir jam atiduodami visi konkrečiu atveju reikalingi medicininiai dokumentai.
47. Pacientas gydymo kitoje (stacionarinėje) įstaigoje tikslingumą nustato jį gydantis gydytojas.
48. Pacientas, kurios sveikatos būklė reikalauja neatidėliotino papildomo gydymo, gali būti siunčiamas į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, išrašius siuntimą. Tokiu atveju, pacientui ir/ar jo artimiesiems paaiškinama, kodėl priimtas toks sprendimas. Už kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų sprendimus ir gydymo kokybę Gimdymo namai neatsako.

(Išrašas iš VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ Vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų direktoriaus 2018-05-09 įsakymu Nr. V-26)
Atnaujinta: 2022-01-12, 09:23:32