Lankymo taisyklės

II. PACIENTŲ LANKYMAS

7. Lankymo valandos nuo 10 iki 19  val.

8. Lankytojas privalo dėvėti ne lauko avalynę-antbačius (arba šlepetes).

9. Lankyti gali asmuo neturintis peršalimo ligų simptomų.

10. Lankytojas privalo laikytis rankų higienos reikalavimų, bei kitų medicinos personalo nurodymų.

(Išrašas iš „VšĮ „ Vilniaus gimdymo namai“ pacientų lydinčio asmens dalyvavimo gimdyme ir lankymo tvarka“, patvirtintos direktoriaus 2023-03-27 įsakymu Nr. V-28)
PACIENTŲ LANKYMO TAISYKLĖS
VI. PACIENTŲ LANKYMO,
IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS
TVARKA

32. Lankyti Gimdymo namų pacientus leidžiama kasdien nuo 10 val. iki 19 val.
33. Lankymas organizuojamas per Gimdymo namų įėjimą Nr. 3.
34. Lankymo Gimdymo namuose organizavimą vykdo įstaigos lankymo organizatoriai. Skyriuose už lankymo tvarką atsakingas skyrių personalas.
35. Lankytojai privalo rūbinėje nusirengti striukes, paltus, kailinius.
36. Lankytojai į Nėštumo patologijos, Akušerijos ir Anesteziologijos – reanimacijos skyrius įleidžiami tik su antbačiais (bachilais), kuriuos galima įsigyti iš aparatų rūbinėje arba priėmimo kambaryje.
37. Atvykęs lankytojas Gimdymo namų lankymo organizatoriui turi pranešti kokį pacientą lanko ir laiku išvykti.
38. Lankytojai neturi sukelti nepatogumų kitiems lankytojams.
39. Į Naujagimių skyrių lankytojai įleidžiami tik suderinus su skyriaus personalu.
40. Į Anesteziologijos – reanimacijos skyrių lankytojai įleidžiami tik suderinus su skyriaus personalu.
41. Paciento slaugymui lankytojai gali pasilikti tik gydytojui leidus.
42. Lankytojams draudžiama:
42.1. šiukšlinti ir triukšmauti Gimdymo namų patalpose ir teritorijoje.
42.2. atvykti į Gimdymo namus neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotiniu bei psichotropiniu medžiagų.
42.3. rūkyti Gimdymo namų patalpose ir teritorijoje.
42.4. pacientams atnešti alkoholinių gėrimų, rūkalų, narkotinių, psichotropinių ir kitu psichiką veikiančių medžiagų.
43. Gimdymo namuose paskelbus karantiną, draudžiama lankyti pacientus.
44. Karantino metu lankytojai maisto produktus ir kitus pacientams skirtus daiktus gali palikti lankymo organizatoriui. Maisto produktai turi būti tvarkingai supakuoti ir tinkami vartoti, ant pakuotės turi būti užrašytas paciento vardas, pavardė ir palata.
45. Pacientai iš Gimdymo namų gali būti išrašomi:
45.1. visiškai pasveikę;
45.2. tęsti gydymą ambulatoriškai;
45.3. perkeliant gydytis į kitą gydymo įstaigą;
45.4. už Gimdymo namų Vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus.
46. Išrašant pacientą iš Gimdymo namų parengiami ir jam atiduodami visi konkrečiu atveju reikalingi medicininiai dokumentai.
47. Pacientas gydymo kitoje (stacionarinėje) įstaigoje tikslingumą nustato jį gydantis gydytojas.
48. Pacientas, kurios sveikatos būklė reikalauja neatidėliotino papildomo gydymo, gali būti siunčiamas į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, išrašius siuntimą. Tokiu atveju, pacientui ir/ar jo artimiesiems paaiškinama, kodėl priimtas toks sprendimas. Už kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų sprendimus ir gydymo kokybę Gimdymo namai neatsako.
Atnaujinta: 2023-09-27, 09:35:32