Lankymo taisyklės

II. PACIENTŲ LANKYMAS

7. Lankytojai privalo dėvėti nosį ir burną medicinines kaukes (respiratorius), išskyrus atvejus, kai jų neįmanoma dėvėti dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo ypatumų šios paslaugos teikimo metu.

8. Lankymo valandos nuo 11 iki 18 val.

9. Vienu metu lankyti leidžiama vienam lankytojui. Vaikams lankyti draudžiama.

10. Lankytojų pareigos ir atsakomybės:

10.1     Pateikti teisingą informaciją apie sveikatos būseną lankymo dieną. Įleidžiami lankytojai neturintys peršalimo ligų požymių.

10.2     Dėvėti pilnai nosį ir burną dengiančias asmenines apsaugos priemones (medicinines kaukes ar respiratorius).

10.3     Atlikti rankų dezinfekciją prieš patenkant į skyrių ir išeinant. laikytis rankų higienos reikalavimų bei kitų medicinos personalo nurodymų;

Lankymo trukmė nuo 15 min. iki 30 min.

(Išrašas iš „VšĮ „ Vilniaus gimdymo namai“ pacientų lydinčio asmens dalyvavimo gimdyme ir lankymo tvarka“, patvirtintos direktoriaus 2022-11-15 įsakymu Nr. V-109)
PACIENTŲ LANKYMO TAISYKLĖS
VI. PACIENTŲ LANKYMO,
IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS
TVARKA

32. Lankyti Gimdymo namų pacientus leidžiama kasdien nuo 11 val. iki 18 val.
33. Lankymas organizuojamas per Gimdymo namų įėjimą Nr. 3.
34. Lankymo Gimdymo namuose organizavimą vykdo įstaigos lankymo organizatoriai. Skyriuose už lankymo tvarką atsakingas skyrių personalas.
35. Lankytojai privalo rūbinėje nusirengti striukes, paltus, kailinius.
36. Lankytojai į Nėštumo patologijos, Akušerijos ir Anesteziologijos – reanimacijos skyrius įleidžiami tik su antbačiais (bachilais), kuriuos galima įsigyti iš aparatų rūbinėje arba priėmimo kambaryje.
37. Atvykęs lankytojas Gimdymo namų lankymo organizatoriui turi pranešti kokį pacientą lanko ir laiku išvykti.
38. Lankytojai neturi sukelti nepatogumų kitiems lankytojams.
39. Į Naujagimių skyrių lankytojai įleidžiami tik suderinus su skyriaus personalu.
40. Į Anesteziologijos – reanimacijos skyrių lankytojai įleidžiami tik suderinus su skyriaus personalu.
41. Paciento slaugymui lankytojai gali pasilikti tik gydytojui leidus.
42. Lankytojams draudžiama:
42.1. šiukšlinti ir triukšmauti Gimdymo namų patalpose ir teritorijoje.
42.2. atvykti į Gimdymo namus neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotiniu bei psichotropiniu medžiagų.
42.3. rūkyti Gimdymo namų patalpose ir teritorijoje.
42.4. pacientams atnešti alkoholinių gėrimų, rūkalų, narkotinių, psichotropinių ir kitu psichiką veikiančių medžiagų.
43. Gimdymo namuose paskelbus karantiną, draudžiama lankyti pacientus.
44. Karantino metu lankytojai maisto produktus ir kitus pacientams skirtus daiktus gali palikti lankymo organizatoriui. Maisto produktai turi būti tvarkingai supakuoti ir tinkami vartoti, ant pakuotės turi būti užrašytas paciento vardas, pavardė ir palata.
45. Pacientai iš Gimdymo namų gali būti išrašomi:
45.1. visiškai pasveikę;
45.2. tęsti gydymą ambulatoriškai;
45.3. perkeliant gydytis į kitą gydymo įstaigą;
45.4. už Gimdymo namų Vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus.
46. Išrašant pacientą iš Gimdymo namų parengiami ir jam atiduodami visi konkrečiu atveju reikalingi medicininiai dokumentai.
47. Pacientas gydymo kitoje (stacionarinėje) įstaigoje tikslingumą nustato jį gydantis gydytojas.
48. Pacientas, kurios sveikatos būklė reikalauja neatidėliotino papildomo gydymo, gali būti siunčiamas į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, išrašius siuntimą. Tokiu atveju, pacientui ir/ar jo artimiesiems paaiškinama, kodėl priimtas toks sprendimas. Už kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų sprendimus ir gydymo kokybę Gimdymo namai neatsako.
Atnaujinta: 2023-01-18, 10:46:49