Pranešėjų apsauga

Pranešėjų apsaugos įgyvendinimo ir vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas.
Atnaujinta: 2022-04-22, 15:42:39