Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo viešojoje įstaigoje „Vilniaus gimdymo namai“ tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-769, dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d7960af1804a11e89188e16a6495e98c/asr?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=af7d2d5e-5c58-4149-9af6-1bc6081264fd
Atnaujinta: 2022-07-07, 15:57:33