Svetainės medis
Neįgaliųjų versija
Ave vita
Vilniaus gimdymo namai
Sertifikatas
Submenu image
Submenu image

Korupcijos prevencijos programos

Atnaujinta: 2021-03-17

VšĮ „VILNIAUS GIMDYMO NAMAI“ Šakinės korupcijos prevencijos 2020-2022 metų programa

VšĮ „VILNIAUS GIMDYMO NAMAI“ Šakinės korupcijos prevencijos 2015-2019 metų programa

 

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS

 

Privačių  interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių interesų konfliktų prevencijos priemonių viešajame sektoriuje, padedanti identifikuoti galimas viešųjų ir privačių interesų konflikto grėsmes ir laiku atlikti visas Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme numatytas prievoles:

Privačių interesų deklaracija pildoma ir teikiama Lietuvos respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme bei Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau-VTEK) patvirtintose Privačių interesų deklaracijos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklėse nustatyta tvarka elektroninėmis priemonėmis per Privačių interesų registrą (toliau - PINREG). Prie PINREG prisijungiama iš VTEK interneto tinklapio www.vtek.lt, nustatant deklaruojančio asmens tapatybę per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt):

  1. VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ direktoriaus 2021 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. V-11 „Dėl privačių interesų deklaravimo“;
  2.  VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas;
  3. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas;
  4. VTEK  2020 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr. KS-176 „Dėl privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“;
  5. Privačių interesų deklaravimo atmintinė.
  6. Korupcijos prevencijos įstatymas (9 straipsnis. Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, pateikimas) 

 

VšĮ Vilniaus gimdymo namai.
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 124368392.  

Tyzenhauzų g. 18A, Vilnius 02106
Tel./faks. (8 5) 262 80 38
El.p. info@vgn.lt
Visi kontaktai  

Programa