Svetainės medis
Neįgaliųjų versija
Ave vita
Vilniaus gimdymo namai
Sertifikatas
Submenu image
Submenu image

Darbo užmokestis

Atnaujinta: 2021-11-10

  2015 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius 217

Pareigybė  Darbo užmokestis Eurais
Administravimo ir ūkio darbuotojas 737
Gydytojas 944
Slaugytoja ir akušerė 691
Valytoja ir slaugytojos padėjėja 411
 Administracijos darbuotojas  1750

 

2016 metų II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis pagal darbuotojų grupes 

Darbuotojų skaičius - 212 

 Pareigybės

 2016 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur

 Gydytojai  1231
 Slaugos specialistai  782
 Slaugytojų padėjėjos ir valytojos  450
 Administravimo ir ūkio personalas   839
 Administracija   2080

 

2016 metų III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis pagal darbuotojų grupes 

Darbuotojų skaičius - 218 

 Pareigybės

 2016 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur

 Gydytojai  1370
 Slaugos specialistai  809
 Slaugytojų padėjėjos ir valytojos  459
 Administravimo ir ūkio personalas   853
 Administracija   1903

 

 2016 metų IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis pagal darbuotojų grupes 

Darbuotojų skaičius - 229 

 Pareigybės

 2016 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur

 Gydytojai  1451
 Slaugos specialistai  897
 Slaugytojų padėjėjos ir valytojos  561
 Administravimo ir ūkio personalas   933
 Administracija   1957

 

Darbo užmokestis

  Etatų sektorius  2015 m.  2016 m. Pokytis
 Vidutinis darbo užmokestis, Eur  Vidutinis darbo užmokestis, Eur  Eur.  Proc.
 Administravimo darbuotojai  1141  1302  161  14%
 Gydytojai  944  1288  344  36%
 Slaugos personalas  667  780  113  17%
 Akušeriai  688  866  178  26%
 Pagalbinis personalas  411  481  70  17%
 Ūkio darbuotojai  480  573  93  19%

 

 

2017 metų I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis pagal darbuotojų grupes 

Darbuotojų skaičius - 231

 Pareigybės   2017 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
Gydytojai   1349
 Slaugos specialistai  805
 Slaugytojų padėjėjos ir valytojos  467
 Administravimo ir ūkio personalas  870
 Administracija  1919

 

 

2017 metų II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis pagal darbuotojų grupes 

Darbuotojų skaičius - 238

 Pareigybės  2017 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
 Gydytojai   1287
 Slaugos specialistai  836
 Slaugytojų padėjėjos ir valytojos  492
 Administravimo ir ūkio personalas  849
  Administracija  1983

 

 

 2017 metų III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis pagal darbuotojų grupes 

Darbuotojų skaičius - 232

 Pareigybės  2017 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
 Gydytojai   1456
 Slaugos specialistai  867
 Slaugytojų padėjėjos ir valytojos  507
 Administravimo ir ūkio personalas  878
  Administracija  1931

 

 

 2017 metų IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis pagal darbuotojų grupes 

Darbuotojų skaičius - 231

 Pareigybės  2017 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
 Gydytojai   1480
 Slaugos specialistai  897
 Slaugytojų padėjėjos ir valytojos  517
 Administravimo ir ūkio personalas  902
  Administracija  1934

 

 

2018 metų I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis pagal darbuotojų grupes 

Darbuotojų skaičius - 215

 Pareigybės  2018 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
 Gydytojai   1429
 Slaugos specialistai  872
 Slaugytojų padėjėjos ir valytojos  501
 Administravimo ir ūkio personalas  888
  Administracija  1945

 

 

2018 metų II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis pagal darbuotojų grupes 

Darbuotojų skaičius - 215

 Pareigybės  2018 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
 Gydytojai   1627
 Slaugos specialistai  1009
 Slaugytojų padėjėjos ir valytojos  529
 Administravimo ir ūkio personalas  893
  Administracija  1998

 

 

 2018 metų III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis pagal darbuotojų grupes 

Darbuotojų skaičius - 215

 Pareigybės  2018 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
 Gydytojai   1662
 Slaugos specialistai  1034
 Slaugytojų padėjėjos ir valytojos  550
 Administravimo ir ūkio personalas  914
  Administracija  2005

 

 

2018 metų IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis pagal darbuotojų grupes 

Darbuotojų skaičius - 215

 Pareigybės  2018 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
 Gydytojai   1744
 Slaugos specialistai  1048
 Slaugytojų padėjėjos ir valytojos  608
 Administravimo ir ūkio personalas  988
  Administracija  2017

 

 

2019 metų I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis pagal darbuotojų grupes 

Darbuotojų skaičius - 215

 Pareigybės  2019 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
 Gydytojai  2104
 Slaugos specialistai 1256
 Slaugytojų padėjėjos ir valytojos 690
 Administravimo ir ūkio personalas 1247
  Administracija  3852

 

 

  2019 metų II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis pagal darbuotojų grupes 

Darbuotojų skaičius - 212

 Pareigybės  2019 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
 Gydytojai  2180
 Slaugos specialistai 1282
 Slaugytojų padėjėjos ir valytojos 759
 Administravimo ir ūkio personalas 1288
  Administracija  3847

 

 

  2019 metų III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis pagal darbuotojų grupes 

Darbuotojų skaičius - 215

 Pareigybės  2019 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
 Gydytojai  2190
 Slaugos specialistai 1300
 Slaugytojų padėjėjos ir valytojos 787
 Administravimo ir ūkio personalas 1299
  Administracija  3866

 

 

  2019 metų IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis pagal darbuotojų grupes  

Darbuotojų skaičius - 212

 Pareigybės  2019 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
 Gydytojai  2612
 Slaugos specialistai 1555
 Slaugytojų padėjėjos ir valytojos 877
 Administravimo ir ūkio personalas 1551
  Administracija  4371

 

 

 2020 metų I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis pagal darbuotojų grupes  

Darbuotojų skaičius - 210

 Pareigybės  2020 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
 Gydytojai  2204
 Slaugos specialistai 1415
 Slaugytojų padėjėjos ir valytojos 797
 Administravimo ir ūkio personalas 1415
  Administracija  4084

 

 

2020 metų II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis pagal darbuotojų grupes  

Darbuotojų skaičius - 210

 Pareigybės  2020 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
 Gydytojai  2555
 Slaugos specialistai 1655
 Slaugytojų padėjėjos ir valytojos 654
 Administravimo ir ūkio personalas 1472
  Administracija  4271

 

 2020 metų III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis pagal darbuotojų grupes  

Darbuotojų skaičius - 210

 Pareigybės  2020 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
 Gydytojai  2987
 Slaugos specialistai 1915
 Slaugytojų padėjėjos ir valytojos 1045
 Administravimo ir ūkio personalas 1621
  Administracija  4505

 

2020 metų IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis pagal darbuotojų grupes  

Darbuotojų skaičius - 208

 Pareigybės  2020 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
 Gydytojai  3439
 Slaugos specialistai 2334
 Slaugytojų padėjėjos ir valytojos 1249
 Administravimo ir ūkio personalas 2016
  Administracija  5228

 

2021 metų I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis pagal darbuotojų grupes  

Darbuotojų skaičius - 207

 Pareigybės  2021 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
 Gydytojai  3034
 Slaugos specialistai 1977
 Slaugytojų padėjėjos ir valytojos 1062
 Administravimo ir ūkio personalas 1605
  Administracija  4348

 

2021 metų II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis pagal darbuotojų grupes  

Darbuotojų skaičius - 209

 Pareigybės  2021 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
 Gydytojai  3002
 Slaugos specialistai 1808
 Slaugytojų padėjėjos ir valytojos 1067
 Administravimo ir ūkio personalas 1658
  Administracija  5067

 

 2021 metų III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis pagal darbuotojų grupes  

Darbuotojų skaičius - 211

 Pareigybės  2021 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
 Gydytojai  2802
 Slaugos specialistai 1804
 Slaugytojų padėjėjos ir valytojos 1018
 Administravimo ir ūkio personalas 1529
  Administracija  5245

VšĮ Vilniaus gimdymo namai.
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 124368392.  

Tyzenhauzų g. 18A, Vilnius 02106
Tel./faks. (8 5) 262 80 38
El.p. info@vgn.lt
Visi kontaktai  

Programa